Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Jsme skupina studentů, kteří ve svém volném čase vyvíjejí aplikace pro širokou veřejnost. Naše webové stránky jsou https://cyberwave.cz a v případě dotazů jsme k dispozici na e-mailové adrese info@cyberwave.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Abychom Vám mohli na našich webových stránkách poskytovat nejlepší možný uživatelský zážitek, potřebujeme shromažďovat a zpracovávat určité informace. V závislosti na využití našich služeb to může zahrnovat:

 • Kontaktní formulář – pokud např. požádáte o podporu, pošlete dotaz, komentář nebo nahlásíte problém prostřednictvím kontaktního formuláře, shromáždíme Vaše jméno, e-mailovou adresu, zprávu atd. Tyto údaje shromažďujeme po nezbytně nutnou dobu a využíváme je výhradně v souvislosti s odpovídáním na dotazy, příp. v souvislosti s řešením technických problémů.
 • Data o používání – když navštívíte naše webové stránky evidujeme tyto údaje: webové stránky, ze kterých jste nás navštívili, části našich stránek, které navštívíte, datum a dobu trvání Vaší návštěvy, Vaši anonymizovanou IP adresu, základní informace o Vašem zařízení a prohlížeči (typ, operační systém, rozlišení obrazovky, jazyk, zemi ve které se nacházíte), a další. Tyto údaje o používání zpracováváme pomocí Matomo Analytics (hostované na vlastním webovém serveru) pouze pro statistické účely a zlepšování uživatelského zážitku.
 • Neveřejná část – při přihlašování do neveřejné části webových stránek je z bezpečnostních důvodů evidováno Vaše přihlašovací jméno spolu s IP adresou.

Cookies

Na našich webových stánkách používáme soubory cookies (malé soubory uložené ve Vašem prohlížeči) pouze tzv. první strany, tedy takové, které může číst jen daná navštěvovaná stránka. Tyto soubory cookies využíváme pro:

 • Uložení uživatelských preferencí
 • Umožnění provozu stránek

Jelikož soubory cookies využíváme pouze pro zajištění správného fungování webových stránek, nevyžaduje se Váš souhlas.

Povolení/zakázání a odstranění cookies

Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se Vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě Vašeho prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny soubory cookies.

Analytika

Pro statistické účely a zlepšování uživatelského zážitku používáme vlastní instanci služby Matomo Analytics, která shromažďuje základní informace o využívání našich webových stránek. Souhlas s využitím souborů cookies není vyžadován, jelikož:

 • Sledovací cookies nejsou využity
 • Získaná data se nepoužívají k jinému účelu než k analytice
 • Návštěvníci nejsou sledování napříč různými weby
 • Návštěvníka nelze sledovat v rámci jedné webové stránky v různých dnech
 • Všechna sledovaná data jsou anonymizována (IP adresa, webové odkazy atd.)

V případě, že i za těchto podmínek nám chcete zakázat shromažďování dat o používání těchto webových stránek, využijte prosím formulář níže:

S kým sdílíme Vaše údaje

Vaše osobní údaje nepředáme třetí straně bez Vašeho výslovného souhlasu, s výjimkou případů, kdy jsme tak povinni učinit na základě platného zákona.

Vaše práva týkající se osobních údajů

 • Právo na informace – máte právo být informováni o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, jak dlouho je budeme uchovávat, ke kterým účelům je zpracováváme a kdo jsou příjemci Vašich údajů.
 • Právo na opravu – máte právo požadovat opravu neúplných nebo nepřesných osobních údajů.
 • Právo na výmaz – máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů v případě, že již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo pokud bylo jejich zpracování nezákonné.
 • Právo na omezení zpracování – máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v GDPR, např. pokud zpochybňujete přesnost osobních údajů, nebo pokud je zpracování nezákonné.
 • Právo na přenositelnost údajů – máte právo požadovat, aby Vaše osobní údaje byly poskytnuty v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby byly předány jinému správci, pokud je to technicky možné a zákonné.
 • Právo vznést námitku – v určitých případech máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
 • Právo na odvolání souhlasu – máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely, pro které jste tento souhlas poskytli.

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte na e-mailovou adresu info@cyberwave.cz. Pokud máte stížnost na to, jak nakládáme s Vašimi údaji, rádi bychom se o tom dozvěděli, můžete však podat stížnost i kontrolnímu orgánu, kterým je v České republice Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kam se posílají Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou uchovávány u poskytovatele hostingových služeb WEDOS Internet, a.s. na serverech v rámci Evropské unie.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uchovávány v bezpečném prostředí a jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, úpravě nebo šíření. Jsou využita technická, organizační a fyzická opatření, která zajišťují maximální ochranu Vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookies a tohoto prohlášení nás prosím kontaktujte pomocí e-mailové adresy info@cyberwave.cz.


Aktualizováno 25.2.2023